Yazarlar

İSLAM'I ANLAMAK

Ziya GÜNDÜZ

  Değerli okurlar, bu hafta size "Kudsi Hadisler Işığında İslam'ı Anlamak" isimli eser hakkında birkaç kelam edeceğim…

  Kitabımız Vuslat Yayınları'ndan çıkmıştır. Kitap 2 ciltten oluşmakta olup, Yazarı Kul Sadi Yüksel'dir..

  Kudsi Hadis ne demektir: Kudsî Hadisler, yegâne önderimiz ve hayat örneğimiz Rasulullah Muhammed (s.a.s.)'in Kur'ân olmamak kaydıyla, "Allah Teâlâ şöyle buyurdu" diye yegâne Rabbimiz Allah'a nisbet ederek beyan buyurduğu hadislerdir... Kudsî Hadislere, Rabbanî Hadisler ve İlâhî hadisler de denir.1

  İslam'ı Anlamak kitabı Türkiye'de sahasında ilk telif eserdir. Hadis konusunda çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kitabın dilinin akıcı olması ise okuyucu için çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Zira ilmi kitapların dili genelde ağır olur.

  Yazar Kul Sadi Yüksel, kitabın önsözünde şunları söylemektedir:

  "Bu eserimizde, 'Kütüb-i Sitte' adıyla meşhur altı hadis kitabında yer alan 'Kudsi Hadisler'i bir araya getirmeye gayret ettik… Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesei, ve Sünen-i İbn Mace'de' derledikten sonra kırk konuda tasnif ettik…"

  Müslümanların Hadislerden uzak yaşamaları mümkün değildir. Özellikle Kudsi Hadisler konusunda Müslümanların mutlaka bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

  Kitap Kur'an ve Sünnet bütünlüğü içinde yazılmıştır. Kitabı okuyanlar görecektir ki, her ayet ve hadis için ehline müracaat edilmiş olduğunu göreceklerdir.

  Kitapta Fakih, Müfessir, Muhaddis, İslam alimlerinin konuyla ilgili isabetli görüşlerini aynen aktarıldığı görülmektedir.

  Prof. Dr. Talat Koçyiğit, Kudsî Hadisler hakkında şu faideli bilgileri kaydediyor:

  "Kudsî Hadisleri, bir taraftan ilk kaynak olarak Allah-u Teâlâ'ya izafe edilmesi diğer taraftan Hazret-i Peygamberin hadisleri arasında ve hadis lâfzıyla zikredilmesi, bunların, bazı yönlerden Kur'ân-ı Kerim'e bazı yönlerden de Hazret-i Peygamber'in hadislerine benzerliğini ortaya koymaktadır. Zira Kur'ân-ı Kerim, Allah Teâlâ'nın kelâmı olup Hazret-i Peygamber'e vahyolunmuştur. Kudsî Hadislerin de ilk kaynağı Allah Teâlâ olduğuna ve Hazret-i Peygamber tarafından ondan rivayet edildiğine göre, bunlarda vahiydir. Binaenaleyh, vahiy olmak bakımından Kur'ân-ı Kerim'le Hadis-i Kudsî arasında herhangi bir fark mevcud değildir. Bununla beraber Kudsî Hadisler, Kur'ân'dan sayılmazlar. Her ikisinin de kendilerine has özellikleri vardır ve bu özellikler, ikisinin aynı şey olmalarına engel teşkil ederler.

  Bunların başında, Kudsî Hadislerin, bizzat Hazret-i Peygamber'in sözü olması gelir. Yani hadisin mânâsı Allah tarafından Hazret-i Peygamber'e vahyedilmiş olsa bile, bu mânânın insanlara aktarılmasında, kelimelerin veya ibarelerin tercih ve tertibi Hazret-i Peygamber'in ihtiyarına bırakılmıştır. Hazret-i Peygamber, kendisine vahyedilen herhangi bir şeyi, mânâsına sadık kalarak kendi sözleriyle ifade eder. Bu sözler, aslında vahyolunan mânânın vahyolunduğu şekildeki sözleri olmayabilir. Hâlbuki Kur'ân-ı Kerîm, hem mânâ ve hem de harf ve kelimeleriyle vahyolunmuştur. Bu harf ve kelimelerin, ne şekli ve ne de tertib ve tanzimi Hazret-i Peygamberin taht-ı tasarrufunda değildir. Hazret-i Peygamberin görevi, kendisine vahyolunan sözleri aynı harf ve kelimelerle insanlara tebliğ etmektir. Eğer bu sözler arasında insanların anlamayacakları ibareler bulunursa, Hazret-i Peygamber bunları açıklar, şerh ve izah eder. O'nun bu açıklaması tefsir olur ve Kur'ân olmaktan çıkar. O hâlde kısaca ifade etmek gerekirse, diye biliriz ki, Kur'ân-ı Kerim, hem mânâ ve hem de lâfız olarak vahyolunduğu hâlde, Kudsî Hadis yalnız mânâ olarak vahyedimiştir. Lâfız, Hazret-i Peygamber'e aiddir2

  Yazar Kul Sadi Yüksel, çok titiz bir çalışmayı bizlere kazandırdığı için kendisine teşekkür eder yeni çalışmalarında başarılar dilerim.

  Sevgi ve dua ile…

  Dipnotlar:

  1- İslam'ın Anlamak, Kul Sadi Yüksel / shf: 11

  2- a.g.e

  8013 kez okundu.

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

  Yorum yazın
  İsim (Gerekli)
  Yorumunuz (Gerekli)

  Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

   

  Yazarın diğer yazıları